Ny energi- och ångproduktionsteknik erbjuder en utmärkt möjlighet att minska användningen av fossila bränslen och sänka koldioxidutsläppen från produktionen.

Elångpannor

Logikstyrda och användarvänliga Steambox-elångpannor optimerar din ångproduktion.

Biogasanläggningar och biogasuppgraderingssystem

Med modern biogasteknik kan du använda t.ex. avloppsslam, djurgödsel eller gräs för att generera el och värme. Biogasuppgraderingssystemet kan användas för att uppgradera biogasen till en metangrik produktgas, även känd som biometan.