xtube_photo1

XTUBE-tubvärmeväxlare täcker de flesta industrivärmeöverföringsbehov. Produkterna kräddarsys som skalas till kunden. Värmeväxlare levereras antingen som enskilda enheter eller som en del av ett större system, finns också som en nyckelfärdig levererans.

xtube_photo_swe

xtube, swe