I värmeproduktion, som utnyttjar befintliga energikällor är mest fördelaktigt. Värmeåtervinningssystem kan avsevärt förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Moderna värmepumpslösningar möjliggör en effektiv användning av energi med låg temperatur nivå.