När energibesparing investeringen kommer att genomföras som en ESCO-tjänsten företagets egna pengar och resurser åtar sig inte investeringar och sparande kan inledas omedelbart. Investeringen kommer endast betalas av de besparingar som uppnåtts. Vi erbjuder ESCO-projekt på nyckelfärdiga lösningar.