När energibesparing investeringen kommer att genomföras som en ESCO-tjänsten företagets egna pengar och resurser åtar sig inte investeringar och sparande kan inledas omedelbart. Investeringen kommer endast betalas av de besparingar som uppnåtts. Vi erbjuder ESCO-projekt på nyckelfärdiga lösningar.

Principen för ESCO-tjänsten

» ESCO-företag genomför och finansierar energibesparande investeringar

» Kunden betalar tillbaka investeringen i enlighet med de besparingar uppnås

» När investeringen är helt betalas av besparingar, kommer alla besparingar till kunden i sin helhet

De uppnådda besparingarna är också möjligt att dela redan under avtalet mellan ESCO-företaget och kunden kundens kostnader börja minska omedelbart. Kundens kassaflöde kan därför förbättras omedelbart!

För en kund vår ESCO-tjänsten är ett enkelt och säkert sätt att göra besparingar:

» Vi genomföra investeringen på en totalentreprenad

» Vi kommer att ha ansvaret för uppfyllandet av de besparingar och avgifterna baseras på de uppmätta besparingar

» Service och underhåll ingår i kontraktet