Moderna industriella kylsystem är bade energieffektiva och säker. Miljövänlig naturliga köldmedier som NH3 och CO2 används. Genom värmeåtervinning integration kan den totala effektiviteten i ett kylsystem förbättras avsevärt. Med en värmepumplösning även låg temperaturenivån condense värme kan användas för uppvärmning av egendom, process eller varmvatten.