Är du medveten om förbrukningsprofil för ditt företag, och vad som är den totala energikostnaden i framtiden? Optimera konsumtion och utnyttja befintliga energikällor erbjuder både rena besparingar och minimerade riskerna i samband med priset på köpt energi.

pie1

Konsult dag

» Översyn av strömförbrukningen profil

»  Presenterar en skriftlig rapport med rekommenderade åtgärder

»  Lämplig för alla företag som syftar till att minska energikostnader och utsläpp

»  Inklusive: översyn besök med intervjun, skriftlig rapport med

consulting_photo, swe

Energi inspektion
» Fastighets energy inspection enligt Motiva schemat

» Presenterar en skriftlig rapport av konsumtionen struktur och de flesta potentiella besparingar tillgängliga

»  Lämplig för fastigheter upp till 15 000 rm3 och industribyggnader med energikostnader upp till 35 000 €/a

» Inklusive: intervju, kontrollbesök, skriftlig rapport

»  Inspektions kostnader ar kvalificerade för subvention (applicera ingår)

Energirevision»  Enligt Motiva schemat»  Omfattande, mätning baserad analys»  Presenterar en skriftlig rapport av förbrukningsprofil, potentiella besparingar tillgängliga och lönsamma åtgärder med återbetalningstider

»  Lämplig för fastigheter större än 10 000 rm3 och industribyggnader med energikostnader är hög än 35 000 €/a

»  Inklusive: revisionsstartmöte, doserings besök och intervjuer, skriftlig rapport, presentation av rapporten mote

»  Inspektions kostnader är kvalificerade för subvention (applicera ingår)