Suora kaasulämmitys ja kondensoivat polttimet tekevät ilmanvaihtokoneesta erittäin tehokkaan, käytettävän ja edullisen

Uusien laitteiden tilantarve sekä rakennettavan infrastruktuurin ja prosessitekniikan toteutus aiheuttavat usein haasteita teollisuuskiinteistön laajennuksen ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Ilmanhallinta on keskeinen teollisuuden laajennus- ja muutoshankkeiden komponentti. Haasteet vähenevät, kun uusi ilmanvaihtokone on täydellinen, lähes autonominen kokonaisuus ja asennusvalmis paketti.

Teollisuuskiinteistöjen laajennuksiin ja muutoksiin soveltuu erinomaisesti Finess Energyn valikoiman uutuus Mark-ilmanvaihtokone. Teollisuuskäyttöön tarkoitetun ilmanvaihtokoneen ylivoima perustuu asentamisen, käytön ja ylläpidon helppouteen, nopeuteen ja edullisuuteen: koneessa on itsessään kaasukäyttöinen lämmitin eli ulkopuolista lämmitysjärjestelmää ei tarvita ja koneen kondensoivat polttimet nostavat hyötysuhteen erittäin korkeaksi.

Mark Climate Technology -ilmankäsittelylaitteet

Miksi valita ilmanvaihtokone, jossa on suora kaasulämmitys ja kondensoivat polttimet?

Teollisuuskiinteistön ilmanvaihtolaitteiden valinnassa asentamisen ja käytön helppous ovat keskeisiä kriteerejä. Helppous syntyy IV-koneen lisäksi tarvittavien oheisjärjestelmien, kuten lämmityksen ja ohjauksen ominaisuuksista. Täydellinen ja asennusvalmis Mark-ilmanvaihtokone on huomattavan yksinkertainen asentaa ja käyttää.

Markin IV-konemallissa lämmityslaite sijaitsee suoraan tuloilmakoneessa. Erillistä vesikiertoista järjestelmää tai lämmityskattiloita ei näin ollen tarvita. Integroidun lämmityksen ansiosta kokonaisuus vie huomattavasti vähemmän tilaa kuin erillisen lämmitysjärjestelmän rakentamista edellyttävä vaihtoehto, mikä helpottaa muutostöihin liittyviä tilantarveongelmia. Mitä vähemmän erillisiä järjestelmiä on, sitä yksinkertaisempaa ja nopeampaa on myös laitteiden asennus, käyttö, ylläpito ja huolto.

Ilmanvaihtolaitteen valinnassa on syytä ottaa huomioon myös elinkaarikustannukset, joihin vaikuttaa merkittävästi laitteen hyötysuhde. Kondensoiva poltin nostaa ilmanvaihtokoneen hyötysuhteen yli 100 prosenttiin. Sen sijaan esimerkiksi vesikiertoisissa järjestelmissä kattilan hyötysuhde on yleensä alle 90 prosenttia.

Helppoa ja edullista asentaa, käyttää ja ylläpitää

Mark-ilmanvaihtokoneen asentamisen, käytön ja huollon helppous ja nopeus perustuvat korkeaan laatuun sekä siihen, että kaikki toiminnot sijaitsevat samassa laitteessa eikä erillisiä järjestelmiä tarvita. Tämän ansiosta sekä hankinta- että käyttökustannukset ovat edulliset.

Mark-ilmanvaihtokone on nopea ja helposti käyttöön otettava asennusvalmis kokonaisuus. Integroidun lämmityksen ansiosta ei tarvita pitkiä putkilinjavetoja, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuu projekteissa tavallisesti merkittäviä ajallisia ja taloudellisia rasitteita.

Integroitu lämmitys vähentää myös koneen asennustilan tarvetta kattilaratkaisuun verrattuna. Integrointi kasvattaa itse koneen kokoa, mutta kaikkineen sen tarvitsema lattiatila on huomattavasti vähäisempi kuin erilliseen kattilalämmitykseen perustuvan ilmanvaihtoratkaisun.

Kattilalämmitteiseen järjestelmään verrattuna Mark-ilmanvaihtokone on lisäksi edullisempi sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan, kun polttoaine pysyy samana.

Mark Climate Technology -ilmankäsittelylaitteet

Lisätehokkuutta ilmanvaihtokoneen etäohjauksella ja lisämoduuleilla

Mark-ratkaisuun on liitettävissä optiona etäohjaus, joka käsittää kaikki järjestelmän laitteet. Tämä erityinen ylivoimatekijä parantaa entisestään järjestelmän käyttömukavuutta ja tehokuutta.
– Teollisuuden ilmanvaihtolaitteissa ei aina välttämättä ole etäohjausta. Mark-laitteissa kaikki toiminnot saadaan mukaan samaan etäohjausjärjestelmään. Valvonta ja ohjaus, kuten käynnistys, sammutus sekä säätö voidaan suorittaa etänä web-pohjaisen järjestelmän kautta, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola kertoo.

Mark-ilmanvaihtokoneisiin ovat saatavilla optioina myös muun muassa lämmöntalteenotto- ja jäähdytysmoduulit. Niiden avulla kokonaisuutta voidaan parantaa entisestään.

Mark on Euroopan johtava merkki

Mark-ilmanvaihtokoneiden valmistaja on hollantilainen Mark Climate Technology. Yritys on kehittänyt ja valmistanut ilmanhallinnan ratkaisuja vuodesta 1945 alkaen. Laajan valikoimansa puolesta Mark on Euroopan suurin sisäilmastoteknologian ratkaisujen valmistaja. Valikoimaan kuuluvat käyttökohteen mukaan räätälöidyt laitteet, joista on saatavilla kaasu- ja öljylämmitteisiä sekä vesisyöttöisiä lämmitysvaihtoehtoja:

  • ilmankäsittelykoneet
  • lämmöntalteenottoyksiköt (LTO)
  • ilman lämmitys ja jäähdytys
  • energiatehokkaat kondensoivat ilmanlämmityspatterit
  • puhaltimet
  • lämpöpumput ja kaasutoimiset lämmittimet

Kiinnostuitko ilmankäsittelylaitteista tai pohditko kiinteistön energiankäytön tehostamista laajemmin? Ota yhteyttä, niin etsimme yhdessä ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi:

Juha-Pekka Paavola puh. 040 159 7767
Antti Mattila puh. 040 723 4774


Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija sekä prosessitekniikan toimittaja. Palvelemme kaikissa energiankäytön tehostamiseen liittyvissä tarpeissa: teemme kartoituksia ja kehityssuunnitelmia, kehitämme laiteratkaisuja, suunnittelemme ja toimittamme kokonaisjärjestelmiä ja automatisointeja sekä vastaamme järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja kunnossapidosta.