Säästö-Leasing helpottaa tuotantolaitteen investointiprosessia ja mahdollistaa jopa positiivisen kassavirran

Finess Energyn lanseeraama Säästö-Leasing on rahoitusleasingmalli, jossa asiakas vuokraa pitkäaikaisesti energiatehokkuutta parantavan tai prosessiinsa muutoin tarvittavan laitteen. Leasing ei sido suurta pääomaa, vaan mahdollistaa asiakkaalle varojen käytön muihin tarpeisiin. Yleensä investointipäätös edellyttää etukäteisbudjetointia ja työlään prosessin läpikäyntiä. Leasing sen sijaan on helppo ja nopea tapa järjestää investointirahoitus.

Säästö-Leasing on helppo, nopea ja vähäriskinen reitti investointiin. Rahoitusleasingin mallin mukaan Säästö-Leasingissä osapuolina ovat myyjä eli Finess Energy Oy, vuokralleottaja eli loppuasiakas ja vuokralleantaja eli rahoituslaitos. Rahoittaja ostaa leasingin kohteena olevan laitteen itselleen ja laite pysyy rahoittajan omistuksessa vuokrausajan.

Vuokralleottajalla on laitteen käyttöoikeus vuokrausajan, joka yleensä jatkuu laitteen koko taloudellisen käyttöiän. Tähän liittyen myyjä sitoutuu yhteistyöhön pitkäksi aikaa, mikä pienentää asiakkaan riskiä.

Finess Energy vastaa kaikista leasingsopimukseen liittyvistä järjestelyistä yhdessä rahoittajan kanssa, eli Säästö-Leasing on asiakkaalle myös sitä kautta mutkaton ja nopea ratkaisu.

Finess Energyn Säästö-Leasing mahdollistaa jopa positiivisen kassavirran

Mihin tilanteeseen Säästö-Leasing sopii?

Säästö-Leasing on varteenotettava rahoitusvaihtoehto, kun asiakkaalla on varoilleen muuta käyttöä tai kun asiakkaan investointipäätösprosessi on työläs tai hidas.

Budjetointikierros ja päätöksentekoprosessi voivat olla raskas kokonaisuus esimerkiksi julkisella sektorilla ja kansainvälisissä organisaatioissa. Siellä budjettipäätöksen saaminen on usein tiukasti raamitettua ja käsittely hidasta.

– Asiakkaalla on aina selkeä ja ajankohtainen tarve Säästö-Leasingin kohteena oleville koneille. Rahoitusleasingin neuvotteluprosessi etenee nopeasti ja asiakas voi siten saada laitteen käyttöönsä ilman pitkää budjetti- ja päätöksentekokierrosta, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola kertoo.

Rahoitusleasingin avulla hankittu investointi ei kilpaile pääomaa sitovien, peräkkäin toteutettavien tuotantoinvestointien kanssa, vaan leasing mahdollistaa investointien tekemisen rinnakkain.

Finess Energy Oy:n tarjoama Säästö-Leasing luo parhaimmillaan positiivista kassavirtaa.

Kuva: Esimerkki energiakustannusten, leasingmaksun ja kassavirran välisestä suhteesta. Finess Energy Oy:n tarjoama Säästö-Leasing luo parhaimmillaan positiivista kassavirtaa.

Säästö-Leasingillä jopa positiivista kassavirtaa

Finess on energiatehokkuuden ja energiankäytön tehostamisen ratkaisujen asiantuntija ja toimittaja. Lisäksi Finess markkinoi myös laitteita, joiden hankinta ei perustu yksinomaan energiatehokkuuteen ja siitä syntyvään säästöön, vaan laitteiden välttämättömyyteen prosessin kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi höyrynkehittimet, jotka ovat välttämätön osa tuotantoa. Niin tässä kuin muissakin tapauksissa Säästö-Leasingin ideana on, että laitteistolla saatava säästö on suurempi kuin kuukausittainen leasinginmaksu.

– Leasingmalli mahdollistaa jopa positiivisen kassavirran. Jos esimerkiksi laitteistolla saavutettu säästö on 1000 €/kk ja leasingmaksu on 700 €/kk, kassaan kertyy positiivista virtaa 300 €/kk, Paavola kertoo.

Finess Energyn laskelmiin pohjautuvassa graafisessa mallissa yllä on osoitettu energiakustannusten, leasingmaksun ja kassavirran välinen suhde. Rahoitusratkaisuna Säästö-Leasing on asiakkaalle kannattava: rahat kertyvät energiansäästön muodossa, ja niistä osa siirtyy plussana kassaan ja osa miinuksena leasingmaksuun.

Mitkä ovat Säästö-Leasingin asiakashyödyt?

  1. Energiansäästön ostaminen palveluna
  2. Myyjä sitoutuu pidemmäksi aikaa eli riski pienenee.
  3. Parhaimmillaan energiansäästön summa on suurempi kuin leasing-maksu, jolloin asiakkaan kassavirta paranee välittömästi.
  4. Yrityksen ei tarvitse sitoa omaa rahaa investointiin
  5. Nopeuttaa ja helpottaa investointiprosessia
  6. Yritys saa laitteet käyttöön nopeasti.
  7. Kaupan päälle CO2-päästöt vähenevät

Kiinnostuitko Säästö-Leasingistä tai pohditko kiinteistön energiankäytön tehostamista laajemmin? Ota yhteyttä, niin etsimme yhdessä ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi:

Juha-Pekka Paavola puh. 040 159 7767 
Antti Mattila puh. 040 723 4774


Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Palvelemme kaikissa energiankäytön tehostamiseen liittyvissä tarpeissa: teemme kartoituksia ja kehityssuunnitelmia, kehitämme laiteratkaisuja, suunnittelemme ja toimittamme kokonaisjärjestelmiä ja automatisointeja sekä vastaamme järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja kunnossapidosta.