Lämmöntuotannossa on edullisinta hyödyntää olemassa olevat energiat mahdollisimman tehokkaasti. Lämmön talteenottoratkaisuilla voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Nykyaikaiset lämpöpumput mahdollistavat myös matalien lämpötilatasojen tehokkaan hyödyntämisen.