Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analysointi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytymisen. Energiatehokkuuden optimointi on tärkeää myös siksi, että eri laitteisiin voidaan tehdä oikeanlaiset investoinnit. Säästökohteista löytyy usein kulutuksen jokaiselta osa-alueelta, ja monet tehostamistoimenpiteet ovat nopeita ja edullisia toteuttaa.

Konsultointipäivä
»  Yrityksen tai yhteisön energiankäytön nykytilan kartoitus
»  Antaa kirjallisen raportin suositeltavista jatkotoimenpiteistä
»  Soveltuu kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat säästää energiaa ja ympäristöä
»  Sisältää: kartoituskäynti ja haastattelu, kirjallinen suositus jatkotoimenpiteistä,
    jatkotoimenpiteitten kustannusarvio

pie1

Energiakatsastus
»  Motivan mallin mukainen kiinteistön energiakatsastus
»  Antaa raportin kulutuksen jakautumisesta ja merkittävimmistä säästömahdollisuuksista
»  Soveltuu alle 15000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan alle 35000 €/a
    teollisuuskiinteistöille
»  Sisältää: haastattelu, katsastuskäynti, kirjallinen raportti
»  Energiakatsastuksen kulut ovat energiatukikelpoisia
    (tuen hakeminen sisältyy toimitukseen)

 

Energiakatselmointi
»  Motivan mallin mukainen energiakatselmointi
»  Kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analyysi
»  Antaa raportin kulutuksen jakautumisesta, merkittävimmistä säästömahdollisuuksista ja
    kannattavista toimenpiteistä takaisinmaksuaikoineen
»  Soveltuu yli 10000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 35000 €/a
    teollisuuskohteille
»  Sisältää: Aloituskokous, mittauskäynti ja haastattelut, kirjallinen raportti,
    tulosten esittelykokous
»  Energiakatselmoinnin kulut ovat energiatukikelpoisia
    (tuen hakeminen sisältyy toimitukseen)