Modernit teolliset kylmälaitteet ovat energiatehokkaita ja turvallisia. Ne käyttävät ympäristöystävällisiä ja luonnollisia kylmäaineita, kuten NH3 ja CO2. Kokonaishyötysuhdetta voidaan usein parantaa merkittävästi varustamalla jäähdytyslaitteisto lauhdelämmön talteenottolla. Lämpöpumppuratkaisulla on mahdollista valjastaa usein matalan lämpötilatason lauhdelämpö kiinteistön, prosessin tai lämpimän käyttöveden lämmitykseen.