Modernit teolliset jäähdytyslaitteet ovat energiatehokkaita, helppokäyttöisiä ja turvallisia. Ne käyttävät nykyaikaisia kylmäaineita. Kokonaishyötysuhdetta voidaan usein parantaa merkittävästi varustamalla jäähdytyslaitteisto osittaisella tai 100%:n lauhdelämmön talteenotolla. Lämpöpumppuratkaisulla on mahdollista valjastaa usein matalan lämpötilatason lauhdelämpö kiinteistön, prosessin tai lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Lisäksi hybridiratkaisuilla voidaan tuottaa kiinteistöön tai prosessiin samanaikaisesti jäähdytystä ja lämmitystä.