Kaasutoiminen lämpöpumppu toimii vastaavasti kuin sähköllä toimiva ilma-vesi-lämpöpumppu, hyödyntäen ulkoilmasta, vedestä (esim. jäähdytysvesi, prosessin hukkalämpö) tai maaperästä saatavaa ilmaista energiaa. Sähkön sijaan kaasutoiminen lämpöpumppu saa käyttövoimansa nestekaasusta, maakaasusta tai puhdistetusta biokaasusta. Kaasutoiminen lämpöpumppu on erittäin kustannustehokas vaihtoehto etenkin teollisuus- ja kiinteistökohteisiin, joissa on jo olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri.

Yleiset tiedot – Kaasutoiminen lämpöpumppu
» Hyötysuhde jopa 164 %! Vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta
» Polttoaineet: Maakaasu, nestekaasu tai puhdistettu biokaasu
»
Lämmönlähde: Ulkoilma, jäähdytyspiiri, lämpökaivo tai poistoilma
» Myös yhdistetty jäähdytys ja lämmitys
» Tuottaa maksimissaan 70 °C vettä
» V
oidaan varustaa kondenssikattilalla, joka tuottaa maksimissaan 80 °C vettä
» Toimii ulkoilmalla aina -30 °C lämpötilaan saakka
» Yhden yksikön lämpöteho noin 40 kW, useita yksiköitä voidaan liittää samaan järjestelmään