Teollisuuden prosessien ja kiinteistöjen kannattaa hyödyntää tehokkaammin olemassa oleva energia

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi teollisuuden kiinteistöissä ja prosesseissa pitää vähentää energiankulutusta ja energiahukkaa. Kannattava tapa on tehostaa olemassa olevien energioiden hyödyntämistä. Toiminnoista syntyvien energiavirtojen tehokkaampi käyttö vähentää lisäenergian tarvetta. Lämmönsiirtimien ja lämpöpumppujen käyttöalueiden laajentuminen on edistysaskel lämmöntalteenoton lisäämisessä: edes alhaiset lämpötilat tai vaativat väliaineet eivät ole nykyisin esteenä.

Kiinteistöt ja teollisuuslaitokset voisivat saada paljon nykyistä enemmän hyötyä olemassa olevista energiavirroista. Normaaleissa prosesseissa ja toiminnoissa syntyy paljon energiaa, jota voitaisiin hyödyntää tehostamalla järjestelmiä. Esimerkiksi uusi lämmitysratkaisu voidaan rakentaa tai vanha järjestelmä uudistaa niin, että yksittäiset laitteet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja järjestelmä kokonaisuutena käyttää energiaa optimaalisesti.

Mitkä tekijät vaikuttavat lämmityksen energiatehokkuuteen ja ympäristökuormitukseen? Kiinteistön rakenneteknisten ratkaisujen ohella kiinteistötekniikan ominaisuuksilla on suuri merkitys. Ratkaisevia muuttujia ovat lämmitysjärjestelmän suorituskyky sekä sen lämmitykseen kuluttaman energian määrä ja laatu. Mitä suurempia ovat järjestelmän hyötysuhde ja uusiutuvan energian osuus käytettävästä energiasta, sitä pienempi on lämmitysjärjestelmän ympäristöhaitta.

Kaasutoiminen lämpöpumppu käyttää jopa 70 prosenttia uusiutuvaa energiaa

Kaasutoimisen lämpöpumpun käyttämästä energiasta jopa 70 % on uusiutuvaa

Erittäin tehokas vaihtoehto lämmitysjärjestelmäksi on kaasutoiminen lämpöpumppu (GAHP, gas absorption heat pump). Se toimii samoin kuin monille tutumpi sähkötoiminen lämpöpumppu eli kerää talteen ja siirtää hyötykäyttöön ulkoilman, jäähdytyspiirin nesteen tai lämpökaivon täysin uusiutuvan ja ilmaisen energian.

Sähkön sijaan kaasutoimisen lämpöpumpun käyttövoimana on kaasu: nestekaasu, maakaasu tai puhdistettu biokaasu. Tästä syystä se sopii lämmitysjärjestelmäksi erityisesti kohteisiin, joissa on valmiina kaasuinfrastruktuuri tai joihin se on kannattavaa rakentaa.

Kaasutoiminen lämpöpumppu toimii jopa -30 ºC ulkoilmalla eli se riittää ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi kiinteistöön tai teollisuuslaitokseen. Tämän ansiosta järjestelmän suunnittelu, asentaminen, käyttöönotto, huolto ja kunnossapito ovat yksinkertaisia ja investoinnin riski on hyvin pieni. Lue lisää kaasuotimisista lämpöpumpuista.

Kaasutoiminen lämpöpumppu lisää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta sekä säästää kuluja ja ympäristökuormitusta. Ota yhteys: Finess Energy Oy.

Energiatehokkuus ja lyhyt takaisinmaksuaika tekevät kannattavan investoinnin

– Laskelmiemme mukaan kaasutoimisen lämpöpumpun takaisinmaksuaika on parhaimmillaan alle kaksi vuotta kohteissa, joissa GAHP-ratkaisu korvaa perinteisen lämmityskattilan. Myös uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi kaasutoimisen lämpöpumpun käyttöönoton ansiosta. On täysin perusteltua sanoa, että kaasutoiminen lämpöpumppu on kannattava ja riskitön investointi, joka nostaa kiinteistön arvoa, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola toteaa.

Kaasutoiminen lämpöpumppu antaa kiinteistönhoidolle valmiudet vastata hiilineutraaliustavoitteisiin. Kiinteistön prosesseja ja energiankäyttöä tulisi arvioida ja kehittää kokonaisena ekosysteeminä. Sen osana energiatehokas GAHP-ratkaisu auttaa vähentämään merkittävästi ympäristökuormitusta ja päästöjä. Näin ratkaisu vaikuttaa suoraan myös kiinteistön ylläpito- ja energiakustannuksiin sekä kiinteistön arvoon.

Kiinnostuitko kaasutoimisesta lämpöpumpusta tai pohditko kiinteistön energiankäytön tehostamista laajemmin? Ota yhteyttä, niin etsimme yhdessä ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi:

Juha-Pekka Paavola puh. 040 159 7767 
Antti Mattila puh. 040 723 4774


Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Palvelemme kaikissa energiankäytön tehostamiseen liittyvissä tarpeissa: teemme kartoituksia ja kehityssuunnitelmia, kehitämme laiteratkaisuja, suunnittelemme ja toimittamme kokonaisjärjestelmiä ja automatisointeja sekä vastaamme järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja kunnossapidosta.