Biokaasun puhdistus membraanitekniikalla

Biogs_Wlwijk138

Kaasu erotellaan membraanikalvoyksikössä käyttäen hyväksi paine-eroa. Laitokselta saadaan kaksi kaasuvirtaa: korkean metaanipitoisuuden tuotekaasu, sekä CO2-rikas kaasu.
Tehokkaan membraanin ja metaanin talteenoton avulla voidaan saavuttaa korkein mahdollinen tuotto. Kaasu voidaan jalostaa haluttuun puhtausasteeseen, riippuen kaasuverkon vaatimuksista.
Yksi käyttövaihtoehto on pumpata puhdistettu kaasu kansalliseen kaasuverkkoon. HoSt:n membraaniteknologian ansiosta tuotettu kaasu täyttää kansallisen kaasuverkon laatuvaatimukset. Toinen vaihtoehto on käyttää puhdistettuaa kaasua liikennepolttoaineena. Jäännöslämpö ja CO2 voidaan myös käyttää hyväksi, esimerkiksi kasvihuoneissa.

 

Kannattavuus

HoSt biometaanin puhdistuslaitteisto soveltuu eri menetelmillä tuotetun biokaasun jalostamiseen kuten esim. biokaasulaitoksella tuotetulle biokaasulle. Järjestelmä on kannattava sekä pienille, että suurille laitoksille.

 

Kompakti

Puhdistuslaitteisto sijoitetaan konttiin, mikä tekee siitä kompaktin ja joustavan. Järjestelmä on helppo integroida niin vanhoihin kuin uusiinkin laitoksiin. Yksiköt ovat modulaarisia ja niiden kapasiteetti voi olla jopa 2000 Nm3/h.

 

Patentoitu lämmön talteenotto

HoSt:n biokaasun puhdistuslaitteella saavutetaan korkein lämmön talteenoton tehokkuus verrattuna muihin saatavilla oleviin järjestelmiin, jopa 0,30 kWt/h per Nm3 biokaasua. Tämän johdosta laitteiston energiankulutus on matala ja jäännöslämpö voidaan hyödyntää muualla.

 

Helppo huoltaa

Laitteiston huollontarve on vähäinen johtuen suhteellisen yksinkertisesta prosessiratkaisusta, ja korkealaatuisista komponenteista. HoSt:lla on Euroopan kattava pätevä huoltoverkosto biokasun puhdistuslaitteiden ja kokonaisten biokaasulaitosten huoltoa varten.

 

Maakaasun tasoinen

Puhdistettua metaanikaasua voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. HoSt:n membraaniteknologian ansiosta kaasu täyttää kansallisen kaasuverkon laatukriteerit.

 

Palkittu teknologia

Biokaasun puhdistus ei vaadi kemikaaleja, ja metaanihäviöt on minimoitu. Laitteiston energiankulutus on saatu matalaksi mm. edistyksellisen kompressoriteknologian avulla. HoSt Biometaani on saanut arvostetun Jan Terlouw innovaatiopalkinnon vuonna 2012.

 

Referenssit

 

 

HoSt ja Finess Energy

HoSt on yksi Euroopan suurimmista bioenergiajärjestelmien toimittajista. HoSt:n ammattitaito on vahvimmillaan erityisesti biokaasulaitosten prosessiteknologian kehittämisessä, ja uusiutuvaa energiaa tuottavien biomassajärjestelmien laitostoimituksissa.
HoSt toimittaa biokaasulaitoksia ja biokaasun puhdistusyksiköitä maataloudelle ja teollisuudelle. HoSt toimittaa myös puuraaka-ainetta käyttäviä kattilalaitoksia ja CHP-laitoksia.
Kokonaisten laitostoimitusten lisäksi HoSt on kehittänyt laajan valikoiman bioenergiajärjestelmien optimointiin liittyviä laitteita ja komponentteja.
Yli 20 vuoden kokemuksella biokaasulaitosten suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta ja suuren huoltoryhmän ansiosta HoSt on erinomainen kumppani bioenergiaan liittyvien järjestelmien toteuttajana.
Finess Energy Oy toimii HoSt:n Suomen edustajana ja yhteistyökumppanina.

Biogs_Wlwijk039 Biogs_Wlwijk155 Biogs_Wlwijk181 koolfilters