Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analysointi mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytämisen. Energiatehokkuuden optimointi on tärkeää myös siksi, että voidaan tehdä oikeanlaiset investoinnit oikeankokoisiin laitteisiin. Säästökohteita löytyy usein jokaiselta kulutuksen osa-alueelta, ja monet tehostamistoimenpiteet ovat nopeita ja edullisia toteuttaa.